Ulan Bator Weather Forecast, Mongolia
Улаанбаатарт цаг агаар:
Сувинер урлал

 

Тус төв нь 1990 оноос сүлжмэл, гар хивсчиний мэргэжлээр мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэж эхэлсэн бөгөөд нийтдээ  160 гаруй суралцагчийг төгсгөжээ.

            Модон хүүхэлдэйн урлалын мэргэжлээр хүүхэлдэй чимэглэгчийг 2001 оноос, 2003 оноос модон хүүхэлдэй – сувенир урлалын мэргэжлээр  /шүрэн урлал, уран зангилаа, арьсан урлал/ суралцуулж байна.

 

Ажиллах хүрээ

 

Гар урлалын чиглэлийн мэргэжил нь бэлэг дурсгалын чиглэлээр үйлпвэрлэл явуулдаг хувийн үйлдвэр компани болон хувиараа ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжтой

 

Давуу тал

 

 

Эзэмших чадвар

 

Модон хүүхэлдэй, уран зангилаа, шүрэн урлалын чиглэлээр

 

 

Сургалтын хугацаа

 мэргэжлийн зэрэг, мэргэжлийн үнэмлэх олгоно.